Onze 8 circulaire ontwikkelprincipes2018-05-25T12:30:40+00:00

Onze 8 circulaire ontwikkelprincipes

Onze 8 circulaire ontwikkel principes

Onze manier van ontwikkelen is anders. Dat is nodig omdat wij duurzame woon- en werkconcepten willen realiseren die waardevast zijn voor volgende generaties. Concepten waar waarde-creatie, samenwerking en circulariteit een belangrijke rol speelt.
Grondstoffen, energie, ruimte, water en natuur worden schaarser. In een circulaire economie wordt er daarom bewust omgegaan met deze toekomstige schaarste. Temeer ook omdat alles wat schaars is, uiteindelijk onbetaalbaar wordt. Onze plannen zijn gebaseerd op 8 circulaire ontwikkelprincipes.
Met deze 8 principes draagt UrbanMade er aan bij, de vastgoedontwikkelingen ook in de toekomst waardevast, betaalbaar, gezond en duurzaam te houden.

Waarde-creatie

Waarde-creatie

UrbanMade zoekt de balans tussen een optimale grondwaarde voor de grondeigenaar en de kwaliteit van een duurzaam plan voor de eindgebruiker en de omgeving. Meestal gaat dit goed samen. Door een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam plan te ontwikkelen zijn kopers van een woning of bedrijfsruimte bereid een hogere prijs te betalen en zijn overheden eerder bereid medewerking te verlenen aan planontwikkeling. De beste manier om waardevastheid voor de toekomst te verzekeren is door plannen integraal, kwalitatief en duurzaam te ontwikkelen. Hierdoor worden woningen en gebouwen niet alleen mooi maar ook betaalbaar, gezond, slim en verantwoord. Dat is de beste waarborg voor de toekomstwaarde!

Duurzame energie

Duurzame energie

Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en duurder. De verbranding van deze brandstoffen draagt sterk bij aan de klimaatverandering. Binnen onze projecten is BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) de norm. Dit betekent dat de woningen/gebouwen comfortabel zijn, een lage energiebehoefte hebben en optimaal gebruik maken van duurzame energiebronnen zoals zon, wind en aardwarmte.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

Bij de sloop van oude gebouwen en de toepassing van nieuwe bouwmaterialen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden van hergebruik en een tweede levenscyclus. In het ontwerp- en bouwtraject wordt veel aandacht besteed aan goede isolatie, slim gebruik van ventilatie en de warmte van zonlicht. Hierdoor neemt de energiebehoefte van de woningen en gebouwen af.

Samen

Samen

Eerst luisteren en dan pas ontwikkelen is ons credo. Samenwerkingen inspireren en dagen ons uit. Voor elk project stellen we een projectteam samen van deskundigen die het beste bij de opdracht passen. Wij betrekken altijd potentiële kopers en eindgebruikers bij de ontwikkelingsfase. Zo halen we het beste bij elkaar naar boven en wordt de klant co-creator van zijn toekomstige woonomgeving. Binnen onze samenwerkingen zijn fatsoenlijk zaken doen en transparant communiceren belangrijke kernwaarden.

Sociaal

Sociaal

In ruimtelijk opzicht stimuleren we verbinding en samenwerking tussen bewoners en gebruikers. Dit doen we door bijzondere aandacht te hebben voor speel- en ontmoetingsplekken en door het creëren van aantrekkelijke collectieve ruimten. Binnen gebiedsontwikkelingen geloven wij in diversiteit en in functies die de woonomgeving sociaal en economische versterken.

Water

Water

Onze projecten worden klimaat adaptief ontwikkeld. Dat betekent dat we bij voorkeur gescheiden riolering toepassen en het regenwater dus gescheiden opvangen en gedoseerd laten afvloeien of bergen voor hergebruik tijdens droge perioden.

Natuur-inclusief

Natuur-inclusief

Wij ontwikkelen en bouwen natuur-inclusief. Dat betekent dat we rekening houden met de aanwezige flora en fauna. Wij plaatsen nestkasten en stimuleren biodiversiteit door het toepassen van landschap en planten die van oorsprong in de omgeving aanwezig zijn. Hiermee voorkomen we verdringing van de lokale flora en fauna.

Mobiliteit

Mobiliteit

Onze economie wordt steeds meer een deel-economie. Delen is efficiënter en duurzamer dan bezitten. Wij stimuleren binnen onze ontwikkelingen het delen van bezit en het gebruik van duurzame vervoermiddelen. Onze gebouwde parkeeroplossingen zijn bij voorkeur flexibel zodat functiewijziging bij een afnemende behoefte mogelijk is.